Drop Down Menu


H. Missen/agenda

Zaterdag 22-2-2020
19.00 uur

Viering
Vasteloavendjveering
Lees meer >>>
Woensdag 26-2-2020
18.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering t.g.v. Aswoensdag m.m.v. het Dameskoor
Lees meer >>>
Zaterdag 7-3-2020
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering in Horn
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hier


Overzicht H. Missen/agenda
Haelen - Horn - Nunhem

Informatie - Adressen

Kerkbestuur
Pastoor Constantijn Dieteren - Voorzitter
Schepenbank 17
6081 DB Haelen
Telefoon: 0475-591622
E-mail adres: cjdieteren@gmail.com

Henny van de Vorle - Bestuurslid Parochiefederatie / Kerngroeplid Parochie Aldegundis
Kasteellaan 9
6081 AN Haelen
Telefoon: 0639837683
E-mail adres: hennyvandevorle@outlook.com

Frank Severens - Bestuurslid/Vicevoorzitter Parochiefederatie / VZ Kerngroep Parochie Aldegundis
Berikstraat 33
6082 AM Buggenum
Telefoon: 0475591158
E-mail adres: frank.severens@hotmail.com

Kerngroep
Theo Verdonschot - Secretaris Kerngroep St. Aldegundisparochie Buggenum
Galgenberg 37
6082 AZ Buggenum
Telefoon: 0475593451
E-mail adres: t.verdonschot1@ziggo.nl

Har Hillen - Penningmeester Kerngroep Aldegundisparochie Buggenum
Holstraat 43
6082 BB Buggenum
Telefoon: 0475594048
E-mail adres: hpjhillen@hotmail.com

webdesign horvers.net